Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 08:28

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 6/2/2013

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί στo KAΛΠΑΚΙ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών στην Κακαβιά.

 

[ΣΗΜ. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο ότι η δημιουργία κέντρου υποδοχής λαθρομεταναστών στην Κακαβιά, τέθηκε πρόσφατα από το

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αφορά το Δήμο Πωγωνίου και θα πρέπει το Δ.Σ. να διατυπώσει άμεσα τις θέσεις του και να πάρει σχετική απόφαση για

το θέμα αυτό.]

 

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 06:01

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πωγωνίου 2013

Δείτε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 2013 στο συννημένο αρχείο.

Αριθμός Απόφασης 355/2012 Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2012.

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι όσοι παραγωγοί έχουν από 50 και πάνω αιγοπρόβατα ή 6 και πάνω θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγής ή 2 και πάνω μοσχίδες αναπαραγωγής και για αριθμό 2 έως 30 καθαρής φυλής 16-24 μηνών με την προϋπόθεση ότι τα διατήρησαν μέχρι 31/12/2012.

Οι παραπάνω δικαιούχοι αιγοπροβάτων θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων μητρώων αιγοπροβάτων (καινούργιο και παλιό) ενημερωμένα καθώς επίσης πρέπει να γίνει ενημέρωση στην ηλεκτρονική βάση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και στη συνεχεία αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ότι αφορά την πληρωμή των δικαιούχων της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2012 θα πρέπει να προσκομιστούν εκ νέου τα μητρώα των αιγοπροβάτων (καινούργιο και παλιό) ενημερωμένα και να κατατεθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με την αίτηση της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2012.

Οι μετακινούμενοι αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι πέραν των άλλων δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν για την εξισωτική αποζημίωση την άδεια μετακίνησης των κοπαδιών θεωρημένη από την Κτηνιατρική υπηρεσία.

Όσοι από τους παραγωγούς έχουν αιγοπρόβατα και δεν είναι δικαιούχοι των παραπάνω ενισχύσεων θα πρέπει να παραλάβουν τα καινούργια μητρώα από την Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και εν συνεχεία να προσέλθουν στην ΕΑΣ για ενημέρωσή τους. Επίσης οι αιγοπροβατοτρόφοι οι οποίοι έχουν προμηθευτεί ή παραγγείλει ηλεκτρονικά ενώτια να προσκομίσουν το δικαιολογητικό αγοράς ή παραγγελίας αυτών καθώς και τα τιμολόγια πώλησης αμνοεριφίων. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η κίνηση εκμετάλλευσης από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Τέλος για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της ΕΑΣ Ιωαννίνων στο ισόγειο του κτιρίου και συγκεκριμένα στην αίθουσα σύνταξης ΟΣΔΕ προκειμένου να ενημερωθούν τα Μητρώα και εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης να υποβληθούν οι αιτήσεις για το άρθρο 68.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο τηλ 26510 70961 εσωτερικό (3) στον υπεύθυνο κ. Τασιούλα Σταύρο.

Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

4818442,04

3031416,03

0,629128

2952779,7

0,612808

0,97406

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

227000

172167,49

0,758447

127437,01

0,561397

0,740192

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50068,35

48568,35

0,970041

48568,35

0,970041

1

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

923000

104436,8

0,113149

70530,95

0,076415

0,675346

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

78311,23

57000,69

0,727874

57000,69

0,727874

1

5

Φόροι και εισφορές

16774

8330

0,496602

8330

0,496602

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

3468404,76

2613706,15

0,753576

2613706,15

0,753576

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

54883,7

27206,55

0,495713

27206,55

0,495713

1

1

Εκτακτα έσοδα

4493444,35

2039863,46

0,453964

2036363,46

0,453185

0,998284

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

339501,75

106502,33

0,313702

106502,33

0,313702

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

4102223,6

1904608,26

0,464287

1904608,26

0,464287

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

41719

23196,63

0,556021

19696,63

0,472126

0,849116

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

10000

5556,24

0,555624

5556,24

0,555624

1

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

242500

187065,46

0,771404

122656,64

0,505801

0,655688

21

Τακτικά έσοδα

242500

187065,46

0,771404

122656,64

0,505801

0,655688

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2273473,92

1053910,65

0,463568

138690,34

0,061004

0,131596

31

Εισπράξεις από δάνεια

1200000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1073473,92

1053910,65

0,981776

138690,34

0,129198

0,131596

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

984063,51

687575,24

0,69871

649962,8

0,660489

0,945297

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

890095,14

652128,45

0,73265

639624,38

0,718602

0,980826

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

93968,37

35446,79

0,37722

10338,42

0,11002

0,29166

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1058684,24

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

13870608,06

6999830,84

 

5900452,94

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

6691197,72

5546485,26

1,206385

3164844,3

0,4729862

3420188,34

3420188,34

0,5111474

1,0806814

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1726502,97

1721102,97

1,003138

1206161,69

0,6986155

1328019,17

1328019,17

0,769196

1,1010291

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1713550

876100

1,955884

357883,98

0,2088553

342039,61

342039,61

0,1996088

0,9557276

62

Παροχές τρίτων

1250973,01

1148773,01

1,088964

710046,81

0,5675956

703753,64

703753,64

0,562565

0,991137

63

Φόροι - τέλη

10000

10000

1

1550,69

0,155069

8413,69

8413,69

0,841369

5,4257718

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

278700

169902,43

1,640353

55537,54

0,1992736

36094,87

36094,87

0,1295116

0,6499184

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

370500

370500

1

93,07

0,0002512

179740,55

179740,55

0,4851297

1931,2405

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

558500

555221,91

1,005904

330385,58

0,5915588

317795,96

317795,96

0,5690169

0,9618942

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

772971,74

685384,94

1,127792

503184,94

0,6509746

503184,94

503184,94

0,6509746

1

68

Λοιπά Έξοδα

9500

9500

1

0

0

1145,91

1145,91

0,1206221

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

4169583,43

2653657,51

1,571259

898972,22

0,2156024

660261,85

660261,85

0,158352

0,734463

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

302435

162535

1,860738

93616,92

0,3095439

89901,92

89901,92

0,2972603

0,960317

73

Έργα

2573364,53

1597409,75

1,610961

581958,91

0,2261471

518698,93

518698,93

0,2015645

0,8912982

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1293783,9

893712,76

1,447651

223396,39

0,172669

51661

51661

0,0399302

0,2312526

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2311266,39

1402911,25

1,647479

1802975,58

0,7800813

1245871,34

1245871,34

0,5390427

0,6910084

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

1395379,08

1395379,08

1

1188774,67

0,8519367

624214,8

624214,8

0,4473442

0,5250909

82

Αποδόσεις

915887,31

7532,17

121,5967

614200,91

0,6706075

621656,54

621656,54

0,6787478

1,0121387

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

9

Αποθεματικό

698560,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

13870608,06

9603054,02

 

5866792,1

 

5326321,53

5326321,53

 

 

Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Η συζήτηση για την σωστή και ουσιαστική ανάλυση των στοιχείων του Απολογισμού εσόδων – εξόδων θα πρέπει να συνοδεύεται και από την προσκόμιση όλων των οικονομικών στοιχείων που προβλέπεται.

Σήμερα , όπως και στο παρελθόν έχω τονίσει, δεν έχουν προσκομιστεί τα αυτονόητα έγγραφα όπως προβλέπεται και εννοώ τον «Αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων - εξόδων Δ΄Τριμήνου 2012» όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει και να δει καθαρά την εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος και βάσει του οποίου κάθε φορά τοποθετούμαστε!

Δεν κατανοώ την θέση αυτή να αποκρύπτονται τα στοιχεία και να μην δίνονται στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ! Είναι μία πράξη που θίγει όλους μας όσους έχουμε την διάθεση και την υπευθυνότητα να ασκήσουμε, όπως το κάνουμε πάντα μέχρι σήμερα, τον θεσμικό μας ρόλο όπως αρμόζει στα μέλη του Δήμου μας!.

Αδυνατώ προσωπικά να δώσω έγγραφες παρατηρήσεις όπως ο νόμος προβλέπει, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα! Θεωρώ ότι είναι μία στάση σκοπιμότητας, αδιαφάνειας αλλά και απαξίωσης του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.

Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι μαζί με την πρόσκληση  που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Ο.Ε. συνοδεύονταν τα κάτωθι παραστατικά: Υπόδειγμα 1 και 2 για Δ΄τρίμηνο 2012, κατάσταση με την συγκεντρωτική εικόνα εσόδων – εξόδων , η συνοπτική κατάσταση των χρηματικών καταλόγων , η λίστα γραμματίων είσπραξης καθώς και η λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων με κρατήσεις για το Δ΄τρίμηνο 2012 .

 

 

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 12:07

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/1/2013-2η

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη   30η Ιανουαρίου 2013,      και ώρα  19.00. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Oρισμός Επιτροπής παραλαβής υλικών προμηθειών [αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ].

2.      Ορισμός μέλους Επιτροπής παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών και μεταφορών  [αρθρ. 67 Π.Δ. 28/80].

3.      Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση.

4.      Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

[2 μήνες].

5.   Έγκριση σύνταξης Δ΄ τριμήνου ετ. 2012, για την εκτέλεση προϋπολογισμού του

Δήμου Πωγωνίου.

6.      Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

7.      Λύση σύμβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Ιωάννινα.

8.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων τμ. Παρθεναγωγείου Δελβινακίου για στέγαση Αστυνομικών υπηρεσιών Δελβινακίου.

9.      Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».

10.  Περί παροχής εξουσιοδότησης για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών των προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου.

11.  Αποδοχή έγκρισης προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2012-2013 – πρόσληψη γυμναστή.

12.  Έγκριση της μελέτης: «Έκθεση – εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.

13.  Αποδοχή ένταξης της πράξης: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Δελβινακίου», στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» - υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων.»

14.  Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού κτιρίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κουκλιών.

15.  Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης εκτροφείου Δελβινακίου [άρθρα 4 & 5].

16.  Κατανομή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων ετ. 2013.

17.  Επί αιτήσεων.

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ    28/2013

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

αφού έλαβε υπόψη:

-      τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10

-      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ.11247 - Φ.Ε.Κ. 3465/28-12-2012) για τον Δήμο Πωγωνίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 8.960 κατοίκους.

-      Το γεγονός ότι ο Δήμος Πωγωνίου έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.

-      Τις σχετικές εγκυκλίους.

-      Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πωγωνίου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 01-01-2013 έως 31-08-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

1.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Γκέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου και  του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού, χλωριώσεων κ.λ.π.) – αποχέτευσης.

-Συντήρησης, επισκευής & επίβλεψης του μηχανολογικού - μεταφορικού εξοπλισμού και την εποπτεία  λειτουργίας του γραφείου κίνησης.

-Έγκρισης προμηθειών ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη – ετοιμότητα ,αντιμετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ καθώς :

ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Γκόγκο Χρήστο του Νικολάου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας),

Προστασίας και διαχείρισης δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, βοσκοτόπων & των υδάτινων πόρων.

- Τ.Ο.Ε.Β.

-Ίδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων.

β. κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική  Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.

ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά.

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

3.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Κουκουλάρη Στυλιανό του Χαραλάμπους και  του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Συντονισμού και επίβλεψης των εκτελούμενων  επενδύσεων, έργων, και προμηθειών (εκτός ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).

-Των Καταστημάτων, των επιχειρήσεων του εμπορίου του ελέγχου υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται  και των αδειών άσκησης επαγγέλματος .

-Τελωνείων & θεμάτων διασυνοριακών σχέσεων.

-Της ενέργειας και των φυσικών  πόρων.

-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στις Δημοτικές Ενότητες ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.

ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

4.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Μάτσια Βασίλειο του Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζει:

α)Καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

-Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, κοινόχρηστων κ.λ.π.)

-Ηλεκτροφωτισμού & θεμάτων  πρασίνου του Δήμου.

- Περιβάλλοντος

-Ίδρυσης - λειτουργίας λατομείων.

-Θεμάτων  πολεοδομίας - χωροταξίας .

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως &  στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.

ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Δελβινακίου.,

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

5.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ντάλλα Ιωάννη του Βασιλείου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού ,Υγείας.

-Θεμάτων νεολαίας και τρίτης ηλικίας .

-Δημοτικής- αστικής συγκοινωνίας , χώρους  στάθμευσης, κυκλοφοριακό.

-Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Πρόνοιας & Προστασίας του Πολίτη.

-Υπεύθυνο  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου.

-Υπεύθυνο εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Κοινότητα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ. ζ΄)την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Καλπακίου.

η΄)την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ΄)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντάλλας Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 08:35

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 30/1/2013

Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη   30η Ιανουαρίου 2013,      και ώρα  18.00.

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].


ΜΟΝΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου οικον. έτους 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

 

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 08:16

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 28/1/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  28η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα   & ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 28-01-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 828/24-1-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2013.

3

Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 4ο τριμήνου 2012.

4

Επικύρωση ή μη πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013.

5

Επικύρωση ή μη πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2013.

6

Επικύρωση ή μη πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2013.

7

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση του υπ. αρ. 439/15-1-13 εγγράφου του Δήμου Πωγωνίου.

8

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Πωγωνίου.

 

 

 

 

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 11:14

Δηλώσεις Ζώων έτους 2013

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας να προσέλθουν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα των Δ.Ε. το αργότερο μέχρι την 1η Φλεβάρη 2013, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο τα ζώα τους για τις επιδοτήσεις του τρέχοντος έτους (πληρ.: κ. Μουρεχίδης Γιάννης, τηλ.: 26530 31992).

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 05:50

Ανακοίνωση Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (DE MINIMIS)

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ  ΟΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ DE MINIMIS ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38)  ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΠΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1)     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2)     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2012.

3)     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4)     ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Να αναγράφεται και ο Α.Μ.Κ.Α.)

5)   ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.

 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΩΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ:

1)ΑΝΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

2)ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

3)ΑΝΤΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.

ΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΣΙ “ΠΙΝΔΟΣ” ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΑ  ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ  TOY ΑΠΣΙ “ΠΙΝΔΟΣ”.

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΣΤΟ ΤΗΛ 26510 70961 (3) ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ κ. ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟ

Ε.Α.Σ.     ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής